rengor bilen
Avfettning är själva starten. Det är i det här momentet du ska lägga ned hela din själ. Fuskar man med grundarbetet får man...