rengor bilen

Avfettning är själva starten. Det är i det här momentet du ska lägga ned hela din själ. Fuskar man med grundarbetet får man betala senare. I det här fallet kan det resultera i att bilen inte blir ren och risken är stor för obehagliga repor. Var extra noga med vilken avfettning du använder eftersom en sommartvätt är en sak och vintertvätt något annat.